Struktura własnościowa podmiotu

Nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie stanowią własność Samorządu Powiatu Działdowskiego. Zakład jest użytkownikiem tych nieruchomości na podstawie:

  • aktu notarialnego rep. A Nr 1828/2000 z dnia 16 mają 2000 roku, ustanawiającego ograniczone prawa rzeczowe: służebności gruntowej i użytkowania nieruchomości;
  • uchwały nr 77/00 z dnia 18 stycznia 2000 roku, Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu do działki nr 270/2 przez działkę nr 270/3 i zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony działki nr 270/3 o obszarze 4.5817 ha w Działdowie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 5 793
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 06.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl