Organy SPZOZ w Działdowie

Organami SPZOZ w Działdowie są:

  • Dyrektor - kieruje działalnością Zakładu stosownie do obowiązujących przepisów i zasad działalności gospodarczej na zasadzie jednoosobowego kierownictwa
    i odpowiedzialności. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz. Jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu;
  • Rada Społeczna – jest organem inicjującym i opiniodawczym Organu Założycielskiego
    oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 11 244
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 06.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl