Status prawny SPZOZ w Działdowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, postanowieniem Sądu Rejonowego
w Ciechanowie z dnia 8 grudnia 1997 roku, sygn. akt Vns Rej Z 2/97, został wpisany do Rejestru Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za numerem SPZOZ Nr 2 i z tą datą uzyskał osobowość prawną.

Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Powiat Działdowski w Działdowie.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie działa na podstawie:


Aktualne wpisy:

  • Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Księga Rejestrowa Nr 28-00006. W imieniu wojewody rejestr prowadzi Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego z siedzibą w Olsztynie, ul. Dworcowa 60
  • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001996.
    Rejestr prowadzi VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie,
    ul. Partyzantów 70

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 6 560
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 13.01.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl