SmodBIP

Struktura własnościowa podmiotu

Nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie stanowią własność Samorządu Powiatu Działdowskiego. Zakład jest użytkownikiem tych nieruchomości na podstawie:

Podpisał: Sławomir Brzozowski
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 4 723
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 06.05.2009
 
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl