Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje określone zostały w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Do zadań SPZOZ należy w szczególności:

  • Zapewnienie świadczeń zdrowotnych (czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
    i poprawie zdrowia) ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu;
  • Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia oraz
    z zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • Szerzenie oświaty zdrowotnej;
  • Promocja zdrowia;
  • Kształcenie osób wykonujących zawody medyczne;
  • Realizacja zadań organizacyjno-medycznych dla potrzeb obrony cywilnej i obronności kraju.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 5 884
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 06.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl