Notice: Undefined index: emaill in /www/bip/index.php on line 13 Notice: Undefined index: emaill in /www/bip/index.php on line 13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
   mapa strony   |   kontakt   |


Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje określone zostały w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Do zadań SPZOZ należy w szczególności:

 • Zapewnienie świadczeń zdrowotnych (czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
  i poprawie zdrowia) ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu;
 • Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia oraz
  z zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej;
 • Promocja zdrowia;
 • Kształcenie osób wykonujących zawody medyczne;
 • Realizacja zadań organizacyjno-medycznych dla potrzeb obrony cywilnej i obronności kraju.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 4 197
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 06.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl