Prowadzone rejestry i ewidencje

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach:

 • Archiwum Szpitala
 • Księga główna chorych
 • Rejestr usług medycznych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zakażeń szpitalnych
 • Rejestr zgonów
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr kontroli wewnętrznych
 • Rejestr kontroli zewnętrznych
 • Dziennik korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja środków trwałych
 • Książka wyjść służbowych i prywatnych
 • Rejestr wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy
 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Rejestr wyników badań pomiarów czynników szkodliwych
 • Rejestr zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych
 • Rejestr niezgodności w procesie świadczenia usług medycznych

Zakończona dokumentacja indywidualna wewnętrzna oraz zakończona dokumentacja zbiorcza wewnętrzna jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami w archiwum Zakładu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 5 422
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 06.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl