Organizacja

SPZOZ w Działdowie składa się z trzech pionów, tj. Pionu Opieki Zdrowotnej, Pionu Finansowo-Ekonomicznego i Pionu Technicznego, dzielących się na mniejsze jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrekorowi Zakładu.

Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Szczegółową organizację oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa
Regulamin Organizacyjny określający organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Aktualny Regulamin Organizacyjny SPZOZ w Działdowie, ustalony przez Dyrektora SPZOZ, został wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Działdowie.


Dokumenty:
Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Regulamin Organizacyjny SOR
Załącznik nr 1 - Schemat Organizacyjny SPZOZ w Działdowie
Załącznik nr 2 - Cennik usług

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Ireneusz Weryk
Data wytworzenia: 01.03.2018
Dokument oglądany razy: 8 081
Opublikował w BIP: Marcin Piotrowski
Data opublikowania: 07.03.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl