Rada Społeczna

Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie powołuje i odwołuje Rada Powiatu Działdowskiego.
Skład Rady Społecznej określa uchwała organu założycielskiego.
Ostatnie zmiany w składzie Rady Społecznej SPZOZ w Działdowie zostały dokonane w wykonaniu Uchwały Nr II/13/18 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Społecznej
Paweł Cieśliński

Członkowie Rady Społecznej
Renata Waszczak - Przedstawiciel Wojewody
Marian Brandt - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Krzysztof Aurast - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Wiesław Cieślak - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Janusz Kaczmarek - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Piotr Olszewski  - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Grażyna Kamińska - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Witold Ostrowski - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Władysław Kubiński - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Magdalena Anczykowska - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego
Jan Sokołowski - Przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 3 921
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 15.02.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl