SmodBIP

Konkurs: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym, Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz w Poradni dla Noworodków

lekarze

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26.01.2023, 09:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2023, 23:45
Organizator: SPZOZ w Działdowie

Ogloszenie o Konkursie.pdf

Komisja Konkursowa.pdf

SWKO.pdf

klauzula RODO.pdf

projekty umow.zip

zalacznik nr 1 do umowy.doc

zalacznik nr 2 do umowy.doc

FORMULARZ OFERTOWY .doc

Opublikowano dnia: 23.01.2023
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl