SmodBIP

Konkurs: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespół techników elektroradiologii

technik elektroradiolog

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.01.2023, 10:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2023, 23:45
Organizator: SPZOZ w Działdowie

Ogloszenie o Konkursie.pdf

Komisja Konkursowa.pdf

SWKO.pdf

zalacznik nr 1 do SWKO.pdf

projekt umowy.pdf

zalacznik nr 1 do umowy.pdf

klauzula RODO.pdf

FORMULARZ OFERTOWY.doc

Opublikowano dnia: 18.01.2023
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl