SmodBIP

Konkurs: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Oddziału Neurologicznego/Udarowego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

pielęgniarka oddziałowa

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.11.2022, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2023, 23:45
Organizator: SPZOZ w Działdowie

Ogloszenie o Konkursie.pdf

klauzula RODO.pdf

Opublikowano dnia: 25.10.2022
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl