SmodBIP

Status prawny SPZOZ w Działdowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, postanowieniem Sądu Rejonowego
w Ciechanowie z dnia 8 grudnia 1997 roku, sygn. akt Vns Rej Z 2/97, został wpisany do Rejestru Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za numerem SPZOZ Nr 2 i z tą datą uzyskał osobowość prawną.

Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Powiat Działdowski w Działdowie.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie działa na podstawie:


Aktualne wpisy:

Podpisał: Sławomir Brzozowski
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 5 286
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 13.01.2016
 
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl