SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje określone zostały w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Do zadań SPZOZ należy w szczególności:

Podpisał: Sławomir Brzozowski
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 4 707
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 06.05.2009
 
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl