SmodBIP

Zamówienia publiczne

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 01.01.2023 R. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 130.000 ZŁ NETTO PROWADZONE SĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY e-ZAMÓWIENIA.

Organizację pracy komisji przetargowej reguluje

Zarządzenie nr 96/2020 i 97/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie  z dnia 31 grudnia 2020 r.  dotyczące organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków i indywidualizacji odpowiedzialności członków komisji przetargowych oraz w sprawie ustalenia procedur zamówień publicznych

Plan postępowań na rok 2023.pdf


Zamówienia publiczne
tel. +48 23 697 22 11 wew. 291
tel/fax +48 23 697 26 53

Podpisał: Monika Bownik
Dokument z dnia: 14.01.2020
Dokument oglądany razy: 105 205
Opublikował: Monika Bownik
Publikacja dnia: 09.01.2023
 
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl