SmodBIP

Majątek

SPZOZ w Działdowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu przyjętego przez Dyrektora Zakładu. Zasady gospodarki finansowej SPZOZ w Działdowie regulują przepisy określone w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych, ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw.

Wartość majątku SPZOZ w Działdowie określają:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport sytuacji ekonomiczno finansowej SPZOZ w Działdowie 2021 - pobierz

Raport sytuacji ekonomiczno finansowej SPZOZ w Działdowie 2020 - pobierz

Aktualizacja 31.08.2022

Podpisał: Admin istrator
Dokument z dnia: 14.05.2009
Dokument oglądany razy: 5 398
Opublikował: Marcin Piotrowski
Publikacja dnia: 13.09.2022
 
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl