SmodBIP

Statut SPZOZ w Działdowie

Ustrój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania jednostki określa:

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Autorzy Statutu:
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie,
data uchwalenia: 21 czerwca 1999 roku, zatwierdzony przez Radę Powiatu Działdowskiego,
uchwałą Nr 50/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku

Data ostatniej zmiany:
Uchwała Nr XXXII/253/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

Podpisał: Rada Społeczna SPZOZ
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 5 402
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 01.03.2018
 
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.smod.pl